XK nông lâm thủy sản 11 tháng tăng 5,9%

Lượt xem: 134 | Gửi lúc: 14:19' 08/12/2016

Bộ NN&PTNT cho biết kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản tháng 11/2016 ước đạt 2,69 tỷ USD, đưa tổng giá trị XK 11 tháng qua đạt 29,1 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, giá trị XK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 13,7 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị XK thủy sản ước đạt 6,4 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị XK các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 6,5 tỷ USD, tăng 0,8% với cùng kỳ năm 2015.

Kết quả cụ thể một số mặt hàng chủ yếu như sau:

Khối lượng gạo XK tháng 11/2016 ước đạt 353.000 tấn với giá trị 156 triệu USD, đưa khối lượng XK gạo 11 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4,54 triệu tấn với kim ngạch 2 tỷ USD, giảm 25% về khối lượng và giảm 20,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

XK cà phê trong tháng 11 ước đạt 101.000 tấn với giá trị đạt 218 triệu USD, đưa khối lượng XK cà phê 11 tháng qua đạt 1,6 triệu tấn và 2,98 tỷ USD, tăng 36,1% về khối lượng và tăng 24,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Ước tính khối lượng XK cao su tháng 11 đạt 117.000 tấn với giá trị 165 triệu USD, đưa khối lượng XK cao su 11 tháng đầu năm 2016 đạt 1,1 triệu tấn và 1,43 tỷ USD, tăng 12,3% về khối lượng và tăng 4,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Khối lượng XK chè tháng 11 ước đạt 12.000 tấn với giá trị đạt 21 triệu USD, đưa khối lượng XK chè 11 tháng qua đạt 118.000 tấn và 197 triệu USD, tăng 7,1% về khối lượng và tăng 4,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Khối lượng hạt điều XK tháng 11ước đạt 29.000 tấn với giá trị 257 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 11 tháng đầu năm 2016 đạt 320.000 tấn với kim ngạch 2,59 tỷ USD, tăng 6,2% về khối lượng và tăng 18,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Ước giá trị XK gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 11 đạt 597 triệu USD, đưa giá trị XK gỗ và các sản phẩm gỗ 11 tháng đầu năm 2016 đạt 6,2 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016, chiếm 69% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Giá trị XK thủy sản tháng 11 ước đạt 661 triệu USD, đưa giá trị XK thủy sản 11 tháng đầu năm 2016 đạt 6,4 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016, chiếm 54,1% tổng giá trị XK thủy sản.

Khối lượng XK sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 11 ước đạt 294.000 tấn với giá trị đạt 80 triệu USD, đưa khối lượng XK sắn và các phẩm từ sắn 11 tháng đầu năm đạt gần 3,3 triệu tấn và 896 triệu USD./.

Nguồn: www.chinhphu.vn