Tình hình phát triển các HTX trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Lượt xem: 153 | Gửi lúc: 11:11' 04/10/2017

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình có 277 HTX, trong đó chỉ có 155 HTX đang hoạt động. Tổng số thành viên, người lao động trong các HTX đạt khoảng trên 10 nghìn người.

Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, toàn tỉnh có 90 HTX nông nghiệp đang hoạt động. Các HTX chủ yếu cung cấp dịch vụ đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các thành viên, ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất, trong chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản. Hoạt động của các HTX góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động. Doanh thu bình quân 1 HTX năm 2013 đạt 2.743 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt 426,9 triệu đồng/1HTX, thu nhập bình quân người lao động đạt 2,94 triệu đồng/người/tháng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có 17 HTX đang hoạt động, các HTX chủ yếu sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng, đồ mộc, cơ khí, chế tạo, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ…Nhìn chung các HTX có quy mô nhỏ, vốn ít, thiết bị sản xuất đơn giản nhưng hoạt động bước đầu ổn định và hiệu quả. Doanh thu bình quân 1 HTX năm 2016 đạt 2.257 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt 459,8 triệu đồng/1HTX, thu nhập bình quân người lao động đạt 4 triệu đồng/người/tháng.

Tỉnh có 34 HTX thương mại, dịch vụ trong đó có 12 HTX dịch vụ điện năng. Các HTX đã mở rộng mạng lưới bán hàng, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và thành viên, các HTX điện năng đảm bảo phục vụ kịp thời và an toàn lưới điện nông thôn, bước đầu đã hình thành và phát triển một số HTX khai thác dịch vụ du lịch. Doanh thu bình quân 1 HTX năm 2016 đạt 2.830 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt 462,1 triệu đồng/1HTX, thu nhập bình quân người lao động đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số HTX vận tải đang hoạt động là 10 HTX, các HTX hoạt động ổn định, đảm bảo doanh thu, ổn định luống tuyến và thu nhập cho thành viên, đáp ứng nhu cầu về vận chuyển hàng hoá, đi lại của nhân dân. Doanh thu bình quân năm 2016 đạt 2.200 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt 350 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân người lao động là 3,9 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, tỉnh còn có 04 quỹ TDND, trong đó 01 quỹ đang bị kiểm soát đặc biệt, 03 quỹ hoạt động có hiệu quả chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước và pháp luật. Lợi nhuận bình quân 1 Quỹ TDND đạt 530,6 triệu đồng/1HTX, thu nhập bình quân người lao động đạt 5 triệu đồng/người/tháng.

Sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, tỉnh ta đã rà soát, đánh giá, phân loại HTX, tổ chức chuyển đổi cho 53 HTX chuyển sang loại hình hoạt động khác, trong đó có 52 HTX nông nghiệp chuyển sang hoạt động Tổ hợp tác và 01 HTX chuyển sang hoạt động doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh Hoà Bình chưa có trường hợp sát nhập, hợp nhất giữa các HTX trong cùng ngành nghề và địa bàn hoạt động. Việc phát triển các HTX có nhiều kết quả tích cực tuy nhiên các HTX đều hoạt động trong các ngành nghề truyền thống, chủ yếu là nông nghiệp, chưa có nhiều HTX hoạt động trong lĩnh vực mới như y tế, du lịch, việc làm…

Hằng năm UBND tỉnh đều bố trí kinh phí hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng; hỗ trợ tổ chức và khuyến khích các HTX, Tổ hợp tác tham gia các chương trình, hội nghị kết cấu cung cầu, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh. Nhờ đó đã bước đầu đem lại hiệu quả rõ rệt trong việc hình thành thương hiệu cho sản phẩm là thế mạnh của một số HTX. Cụ thể, từ năm 2014 có 02 sản phẩm của HTX được hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể là “nhãn Sơn Thuỷ - huyện Kim Bôi” và “Rau su su – huyện Tân Lạc” với tổng kinh phí 380 tỷ đồng, đồng thời có 01 HTX được cấp phép sử dụng chỉ dẫn địa lý “cam Cao Phong”. Mặt khác về hỗ trợ sản phẩm đã có hai địa phương là Huyện Lương Sơn và Yên Thuỷ đã hỗ trợ xây dựng được cửa hàng bán và cung ứng nông sản tại trung tâm huyện và giao cho các HTX tự quản lý. Về chính sách ưu đãi tín dụng, năm 2016 có khoảng 28 HTX được vay vốn từ các ngân hàng thương mại và ngân hàng chính sách với tổng dư nợ là 5.782 triệu đồng, chiếm khoảng 0,03-0,05% tổng dự nợ các ngân hàng thương mại của tỉnh…

Nguồn: hoabinh.gov.vn