Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng năm 2016

Lượt xem: 147 | Gửi lúc: 15:50' 15/07/2016

Theo Báo cáo ngày 23/5/2016 của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tình hình hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tính đến ngày 20/05/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 5,8 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Đến ngày 20/5/2016 cả nước có 907 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 7,56 tỷ USD, tăng 155,9% so với cùng kỳ năm 2015. Có 425 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 2,59 tỷ USD, tăng 93,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Tính chung trong 5 tháng năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 10,159 tỷ USD, tăng 136,4% so với cùng kỳ năm 2015. Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 398 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 6,61 tỷ USD, chiếm 65,1% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 5 tháng. Lĩnh vực thông tin và truyền thông đứng thứ 2 với 67 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,3 tỷ USD, chiếm gần 12,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với 542,8 triệu USD, chiếm 5,3% tổng vốn đầu tư.

Phòng XTĐT