Thúc đẩy việc tiêu thụ nhãn Hưng Yên

Lượt xem: 388 | Gửi lúc: 14:20' 18/07/2016

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt dự án “Bảo tồn giống nhãn và nâng cao chất lượng sản phẩm vùng chuyên canh nhãn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012 - 2015” (Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 23/11/2011), với mục tiêu của dự án là: bảo tồn các giống nhãn đặc sản có chất lượng quả nhãn phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Nâng cao sản lượng, chất lượng và giá trị sản phẩm vùng sản xuất chuyên canh nhãn có quy mô tập trung thông qua việc áp dụng tổng hợp các biện pháp: chọn giống, kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, biện pháp thu hoạch, công nghệ sau thu hoạch, các hoạt động thương mại sản phẩm.

Tại tỉnh Hưng Yên cây nhãn là cây ăn quả đặc sản có diện tích lớn nhất. Năm 2015, toàn tỉnh có 8.635 ha cây ăn quả, trong đó diện tích nhãn là trên 3.000 ha, với sản lượng hàng năm từ 35.500 đến 44.000 tấn.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.000 ha diện tích trồng nhãn quy mô tập trung, chủ yếu tại các huyện Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Thời vụ thu hoạch của nhãn Hưng Yên khoảng từ  15/7 đến 20/9, gồm 3 trà chính: chín sớm cho thu hoạch từ 15 - 30/7 (chiếm khoảng 5% diện tích), chín chính vụ cho thu hoạch từ 5 - 25/8 (chiếm khoảng 55% diện tích), chín muộn cho thu hoạch từ 30/8 - 20/9 (chiếm khoảng 40% diện tích).

Đây đang là khoảng thời gian cây nhãn Hưng Yên cho thu hoạch nên các đơn vị, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, thương lái trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có nhu cầu tiêu thụ nông sản đặc biệt là quả nhãn của tỉnh Hưng Yên liên hệ với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình.

Địa chỉ: Số 101 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: 0218.388 77 66 - 0916.416.633 (Ông Nguyễn Ngọc Tuấn).

Email: ngoctuanxttmdl@gmail.com./.

Phòng XTTMDL