Thủ tục xây dựng

Lượt xem: 190 | Gửi lúc: 09:25' 24/06/2017

Doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đầu tư dự án cần thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác xây dựng cơ bản như sau:

1. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án.

2. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Nguồn: P. XTĐT