Thông tư 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản Iý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch...

Lượt xem: 64 | Gửi lúc: 01:37' 16/11/2016

 

 File đính kèm:  178_2016_TT_BTC.pdf