Thống kê truy cập

  • Đang online: 224
  • Lượt truy cập: 3489637

Tài liệu tập huấn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử tỉnh Hòa Bình

Lượt xem: 1351 | Gửi lúc: 14:02' 28/11/2017

Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, phục vụ công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm và công tác tham mưu của các Phòng chuyên môn được đảm bảo đồng bộ, kịp thời và thống nhất trên môi trường mạng điện tử; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm.

Tài liệu tập huấnTài liệu phần mềm VPĐT.rar

Hỗ trợ trực tuyến