Quy định mới về hồ sơ xin giấy phép xây dựng cho dự án

Lượt xem: 457 | Gửi lúc: 15:50' 14/08/2016

Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng có hiệu lực ngày 15/8/2016 quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với dự án gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp thiết kế xây dựng đã được thẩm định thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định đó.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư số 15/2016/TT-BXD thay thế Thông tư  số 10/2012/TT-BXD và những quy định về cấp giấy phép xây dựng tại Thông tư số 19/2009/TT-BXD.

 

 File đính kèm:

Thông tư số 15/2016/TT-BXD.pdf

Nguồn: Báo Hòa Bình