Phí và lệ phí cấp phép các hoạt động du lịch năm 2017

Lượt xem: 210 | Gửi lúc: 13:43' 27/12/2016

Ngày 1/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 177/2016/TT-BTC quy định mức phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Theo đó:

- Phí thẩm định cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch là 650.000 đồng/thẻ (bao gồm cả quốc tế và nội địa);

- Phí thẩm định và cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế 3.000.000 đồng/giấy phép;

- Lệ phí cấp mới giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam 3.000.000 đồng/giấy phép;

- Lệ phí cấp đổi, cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam1.500.000 đồng/giấy phép;

- Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận thuyết minh viên 200.000 đồng/giấy.

Thông tư số 177 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 và thay thế Thông tư số 48/2010/TT-BTC.

Nguồn: thuvienphapluat.vn