Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp

Lượt xem: 117 | Gửi lúc: 15:31' 12/09/2017

NỘI DUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

 

Doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến nghiên cứu tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình sẽ hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư; thay mặt nhà đầu tư thực hiện các thủ tục:

1. Khảo sát địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư.

2. Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư:

2.1. Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh;

2.2. Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư;

2.3. Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

2.4. Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính về xây dựng:

3.1. Thủ tục xin cấp phép xây dựng;

3.2. Cấp giấy phép quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch;

3.3. Quy hoạch chi tiết, thiết kế cơ sở;

4. Hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

4.1. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh;

4.2. Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Văn phòng giao dịch, thông báo lập địa điểm kinh doanh.

5. Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính về Đất đai, Môi trường:

5.1. Thủ tục xin giao đất, thuê đất;

5.2. Thủ tục xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất;

5.3. Thủ tục Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường;

6. Hỗ trợ thực hiện thủ tục thẩm duyệt phương án Phòng cháy – chữa cháy.

7. Các thủ tục khác có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng dự án và tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

 

TV-HTDN

Bài liên quan: