Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội

Lượt xem: 142 | Gửi lúc: 09:18' 18/09/2016

Số/Ký hiệu

67/2014/QH13

Ngày ban hành

26/11/2014

Ngày có hiệu lực

01/07/2015

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật Đầu tư(1)

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 File đính kèm: Luat_Dau_tu-2014.pdf

(1). Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH Luật Đầu tư ngày 31/12/2015 của Văn phòng Quốc hội quy định Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được bổ sung vào Phụ lục 4 của Luật Đầu tư ngày 26/11/2014 (Số thứ tự: 268, Ngành, nghề: Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn) theo quy định tại Điều 54 của Luật khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Bài liên quan: