Hợp tác phát triển du lịch Việt Nam trong APEC

Lượt xem: 68 | Gửi lúc: 10:40' 13/03/2017

Năm 2015, khu vực APEC thu hút trên 396 triệu lượt khách du lịch, chiếm 33% tổng lượng khách du lịch thế giới; tạo thu nhập trên 598 tỷ USD, chiếm 44,5% thu nhập du lịch toàn cầu, tạo ra 47,9 triệu việc làm trực tiếp và APEC đang tự tin hướng đến mục tiêu thu hút 800 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025. Năm 2016, khách du lịch từ các nền kinh tế APEC đến Việt Nam đạt hơn 8,1 triệu lượt trong tổng số 10 triệu lượt, tức chiếm 81% tổng khách quốc tế đến Việt Nam,...

APEC 18 tổ chức tại Hà Nội năm 2006 đã tạo ra sự phát triển “thần kỳ” cho hoạt động thương mại, đầu tư thế giới. APEC tổ chức tại Đà Nẵng cuối năm 2017 được kỳ vọng sẽ lặp lại kỳ tích này

Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC, có 21 thành viên, chiếm 39% dân số thế giới, 46% diện tích thế giới, đóng góp 57% GDP và 47% thương mại toàn cầu. Đối với Việt Nam, APEC chiếm khoảng 80% kim ngạch buôn bán, 75% vốn đầu tư nước ngoài và trên 50% nguồn viện trợ phát triển (ODA). Năm 2015, khu vực APEC thu hút trên 396 triệu lượt khách du lịch, chiếm 33% tổng lượng khách du lịch thế giới; tạo thu nhập trên 598 tỷ USD, chiếm 44,5% thu nhập du lịch toàn cầu, tạo ra 47,9 triệu việc làm trực tiếp và APEC đang tự tin hướng đến mục tiêu thu hút 800 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025. Năm 2016, khách du lịch từ các nền kinh tế APEC đến Việt Nam đạt hơn 8,1 triệu lượt trong tổng số 10 triệu lượt, tức chiếm 81% tổng khách quốc tế đến Việt Nam…

APEC luôn coi trọng hợp tác trong lĩnh vực du lịch vì thịnh vượng chung và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, giao lưu văn hóa, xóa đói giảm nghèo. Nhóm công tác về du lịch của APEC (TWG) đã sớm được thiết lập từ năm 1991, với nhiệm vụ là xây dựng chiến lược chung về du lịch thông qua việc phối hợp 4 mục tiêu chính sách về du lịch của APEC vào chiến lược du lịch của từng nền kinh tế và phát triển công nghiệp du lịch trong toàn khu vực hợp thành Hiến chương về du lịch của APEC, bao gồm: Dỡ bỏ rào cản đối với thương mại và đầu tư trong ngành Du lịch; tăng cường việc đi lại của du khách, nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ du lịch; quản lý bền vững các tác động và hiệu quả của du lịch; tăng cường nhận thức và hiểu biết về du lịch như là một phương tiện phát triển kinh tế xã hội. Các hoạt động, thông tin, hợp tác về du lịch đã được xây dựng và đưa lên mạng internet tại địa chỉ: http://www.apec-tourism.org/. TWG đã nghiên cứu các trở ngại trong du lịch nhằm dỡ bỏ các rào cản thương mại và đầu tư trong ngành dịch vụ; xây dựng dự án Thông lệ thực hành tốt nhất và ý tưởng về an toàn, an ninh đối với các nền kinh tế APEC nhằm chống khủng bố trong lĩnh vực du lịch và thành lập Trung tâm quốc tế APEC về du lịch bền vững.

Với tư cách thành viên đầy đủ và có trách nhiệm của APEC, Việt Nam đã tham gia chia sẻ một số kinh nghiệm, chủ động đề xuất nhiều sáng kiến hợp tác mới trong APEC; tham gia vào các Ủy ban chủ chốt, như Ủy ban Thương mại và Đầu tư, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban chỉ đạo của các quan chức cao cấp (SOM) về hợp tác kinh tế kỹ thuật; các tiểu ban quan trọng về tiêu chuẩn hợp chuẩn, thủ tục hải quan và các Nhóm Công tác quan trọng như Đi lại của doanh nhân, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Y tế và đối phó với tình trạng khẩn cấp, Nhóm công tác về chống khủng bố v.v... tích cực thực hiện nhiều chương trình hợp tác của APEC, như Chương trình hành động tập thể (CAPs) trong các lĩnh vực Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (SCSC), Thủ tục Hải quan, Kinh tế kỹ thuật (ECOTECH), Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) và Chương trình Hành động Quốc gia của APEC (IAPs)… nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, cũng như hợp tác an ninh, con người, y tế, giáo dục, du lịch...

Đặc biệt, Việt Nam đã tích cực tham gia hợp tác du lịch và có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch trong khu vực, như khuyến khích tổ chức hội chợ du lịch APEC trên nguyên tắc tự nguyện, bên lề các sự kiện quan trọng của APEC; khuyến khích tổ chức diễn đàn du lịch-đầu tư APEC bên lề Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC; và khuyến khích mở các tuyến du lịch, đường hàng không trực tiếp nối các di sản văn hóa thế giới tại các nền kinh tế thành viên APEC.

Năm 2017 là năm Việt Nam lần thứ hai đăng cai Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (sau OPEC-2006), với Hội nghị bàn tròn chính sách cao cấp về du lịch bền vững tại Hạ Long (tháng 6/2017) và Hội nghị Bộ trưởng du lịch APEC (tháng 10/2017) để định hướng cho Nhóm công tác về hợp tác phát triển du lịch APEC nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và đóng góp của du lịch vào mục tiêu tăng trưởng bao trùm. Đặc biệt, “Tuần lễ cấp cao APEC 2017” ở Đà Nẵng, sẽ có khoảng 1.000 doanh nghiệp quốc tế, các nền kinh tế thành viên APEC và hơn 3.000 phóng viên đến Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội vàng cho du lịch Việt. 

Các hoạt động quảng bá du lịch trong năm APEC- 2017 đang và sẽ cần được triển khai đồng bộ, đa dạng, chuyên nghiệp và hiệu quả, với các hình thức đa dạng, nhiều điểm nhấn và toàn diện, từ tổ chức sự kiện, sáng tác tranh cổ động, các loạt bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tuần phim, triển lãm ảnh, in sách; đến tổ chức các trung tâm thông tin du lịch thuận lợi ổn định lâu dài trên các trang mạng xã hội quốc gia và quốc tế. Hơn nữa, hoạt động quảng bá du lịch đòi hỏi sự tham gia không chỉ của cơ quan Xúc tiến du lịch, mà rất cần sự chủ động từ các sở, ngành Du lịch địa phương trong chỉ đạo điều phối theo kế hoạch thống nhất của Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa (Ủy ban Quốc gia APEC 2017), nhất là tại 10 tỉnh, thành phố tổ chức các sự kiện APEC. Đặc biệt, cần tăng cường phối hợp với các đối tác, hãng truyền thông lớn trên thế giới, với mục tiêu không chỉ tăng cường quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và các thành viên APEC nói riêng, mà còn nâng cao nhận thức và mở ra các cơ hội quan trọng của hợp tác phát triển trong khu vực APEC nói chung,...

Nguồn: Baodulich.net.vn.