Hỗ trợ tiêu thụ nông sản của Tỉnh Hải Dương

Lượt xem: 452 | Gửi lúc: 14:10' 12/07/2016

Ngày 13/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình có công văn giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan của tỉnh, căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương tạo điều kiện hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh Hải Dương.

Theo đó, các loại nông sản chủ yếu của tỉnh Hải Dương cần tìm các đầu mối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gồm: 50.000 tấn vải, 16.000 tấn na, 30.000 tấn ổi, 50.000 tấn cà rốt và khoảng hơn 600.000 tấn rau củ quả các loại… Đặc biệt là vải thiều Thanh Hà. Tỉnh Hải Dương sẽ có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến Hải Dương để thu mua, tiêu thụ nông sản của tỉnh.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình thông báo và mời các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, các thương lái trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kết nối giao thương, tiêu thụ nông sản của Hải Dương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Các đơn vị, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, thương lái trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có nhu cầu tiêu thụ nông sản của tỉnh Hải Dương, liên hệ với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình.

Địa chỉ: Số 101 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: 0218.388 77 66 - 0916 416 633 (Ông Nguyễn Ngọc Tuấn).

Email: ngoctuanxttmdl@gmail.com