Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có trọng tâm trọng điểm

Lượt xem: 309 | Gửi lúc: 14:27' 06/11/2016

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo báo chí về Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).


Hình ảnh tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết,  DNNVV Việt Nam chiếm hơn 97% trong tổng số doanh nghiệp, giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo. Cụ thể, khối DNNVV đóng góp khoảng 45% GDP, 31% vào tổng thu ngân sách và chiếm khoảng 35% vốn đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, thu hút hơn 5 triệu việc làm và đóng góp gần 50% vào tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia hằng năm.

Mặc dù có nhiều đóng góp nhưng lâu nay, khu vực DNNVV vẫn chưa có được sự hỗ trợ cần thiết, hiệu quả để có thể đối mặt nhiều khó khăn, trở ngại. Ông Đông cho biết, Dự thảo Luật này được xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ DNNVV sử dụng nguồn lực nhà nước thông qua việc tạo cơ chế, chính sách, điều kiện thuận lợi để các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp. Đồng thời, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước trong hỗ trợ DNNVV, giúp khối doanh nghiệp này tăng trưởng về chất lượng và quy mô.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Dự thảo Luật gồm 6 chương với 45 điều. Các nội dung hỗ trợ cơ bản cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: gia nhập và rút khỏi thị trường, tín dụng, tài chính, công nghệ, mặt bằng sản xuất, xúc tiến và mở rộng thị trường, thông tin và tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, ươm tạo và cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm cho đối tượng ưu tiên đáp ứng tốt nhất các điều kiện của từng chương trình theo định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế. Qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, việc hỗ trợ DNNVV phù hợp với nguyên tắc thị trường, không phân biệt đối xử, đảm bảo không vi phạm các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Và việc hỗ trợ DNNVV sử dụng nguồn lực nhà nước chủ yếu thông qua việc tạo cơ chế chính sách, điều kiện thuận lợi để các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ DNNVV và thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ DNNVV được lựa chọn theo quy định của pháp luật.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng giúp tạo ra nhiều việc làm hơn nữa từ khu vực tư nhân, nơi thu hút hơn một nửa là lao động nữ, góp phần giúp Việt Nam đạt mục tiêu có một triệu doanh nghiệp hoạt động vào cuối năm 2020.

Được biết, Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XIV (khai mạc vào ngày 20/10/2016)./.

Nguồn: dangcongsan.vn