Hết năm 2017, 100% doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, đầu tư sẽ đăng ký hoàn thuế điện tử

Lượt xem: 63 | Gửi lúc: 21:43' 04/09/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công tác hoàn thuế điện tử (HTĐT) đảm bảo hoàn thành mục tiêu được giao về giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương thức điện tử tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP của Chính phủ. Vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3474/TCT-KK về việc tiếp tục triển khai thực hiện HTĐT các tháng cuối năm 2017.

Theo đó, mục tiêu mà ngành thuế phấn đấu đến ngày 31/12/2017, 100% doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT trường hợp xuất khẩu, đầu tư đăng ký sử dụng dịch vụ HTĐT.

Trong tháng 10/2017, tối thiểu 80% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 80% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc lĩnh vực xuất khẩu và đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế GTGT. Đến tháng 11/2017, tối thiểu 85% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 85% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc 2 lĩnh vực này được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế GTGT. Cuối quý IV/2017, tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 90% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế GTGT.

Đối với người nộp thuế (NNT) đã đăng ký HTĐT (trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế) nhưng chưa lập hồ sơ hoàn thuế bằng phương thức điện tử, các cục thuế nắm bắt khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp NNT, đảm bảo các hồ sơ hoàn thuế của NNT thực hiện bằng phương thức điện tử ngay từ tháng 9/2017. Các Cục Thuế rà soát, lập danh sách NNT đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT chưa được tập huấn, chưa đăng ký thực hiện HTĐT, gửi về Tổng cục Thuế để tổ chức tập huấn ngay trong tháng 8. Bên cạnh đó, hàng tháng, trường hợp có doanh nghiệp phát sinh mới thì Cục Thuế tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp để được HTĐT ngay từ hồ sơ hoàn thuế đầu tiên. Trên cơ sở danh sách NNT được tập huấn về dịch vụ HTĐT, Cục Thuế thực hiện đăng ký để NNT tham gia HTĐT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông báo cho NNT biết./.

Nguồn: baohoabinh.com.vn