Thống kê truy cập

  • Đang online: 76
  • Lượt truy cập: 3489237

Dự án thu hút đầu tư huyện Yên Thủy

Lượt xem: 3029 | Gửi lúc: 08:28' 14/03/2016

1

Tên Dự án

Đầu tư xây dựng vùng rau an toàn chất lượng cao

 

Địa điểm đầu tư

Xã Yên Lạc, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy

Mục tiêu dự án

Đầu tư xây dựng vùng rau an toàn chất lượng cao nhằm góp phần nâng cao thu nhập người nông dân; tạo nguồn rau sạch cung cấp cho khu vực trong vùng và các thị trường ngoài tỉnh như Hà Nội, Ninh Bình.

Dự kiến quy mô

10 ha. Đầu tư các vùng trồng rau sạch, áp dụng khoa học kỹ thuật, hệ thống tưới tiêu …

Dự kiến vốn đầu tư

Theo quy mô dự án

Hình thức đầu tư

Đầu tư trong nước         FDI        Liên doanh  

2

Tên Dự án

Đầu tư phát triển chăn nuôi đàn dê, đàn trâu, bò

 

Địa điểm đầu tư

Xã Lạc Lương, Lạc Sỹ, Yên Lạc huyện Yên Thủy

Mục tiêu dự án

Đầu tư dự án phát triển chăn nuôi đàn dê, đàn trâu, bò chất lượng cao góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh; nâng cao mức sống của người dân và tăng nguồn thu cho địa phương.

Dự kiến quy mô

Quy mô theo dự án; xây dựng truồng trại tập trung …

Dự kiến vốn đầu tư

Theo quy mô dự án

Hình thức đầu tư

Đầu tư trong nước         FDI        Liên doanh  

3

Tên Dự án

Đầu tư khu vực trồng rau an toàn

 

Địa điểm đầu tư

Xã Bảo Hiệu, Yên Lạc, Phú Lai huyện Yên Thủy

Mục tiêu dự án

Đầu tư phát triển trang trại trồng rau, màu an toàn nhằm góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh; 

Dự kiến quy mô

22 ha; Quy hoạch vùng trồng rau sạch, áp dụng khoa học kỹ thuật, hệ thống tưới tiêu …

Dự kiến vốn đầu tư

Theo quy mô dự án

Hình thức đầu tư

Đầu tư trong nước         FDI        Liên doanh  

4

Tên Dự án

Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm

 

Địa điểm đầu tư

Xã Ngọc Lương, Bảo Hiệu huyện Yên Thủy

Mục tiêu dự án

Đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung, mang lại lợi ích kinh tế cao, sản phẩm có chất lương. Cung cấp sản phẩm cho địa phương trong và ngoài tỉnh.

Dự kiến quy mô

2000 con ln nái, 350.000 gà công nghiệp; áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi.

Dự kiến vốn đầu tư

Theo quy mô dự án

Hình thức đầu tư

Đầu tư trong nước             FDI               Liên doanh  

5

Tên Dự án

Xây dựng vườn giống cây trò chỉ, cây lâm nghiệp

 

Địa điểm đầu tư

Xã Hữu Lợi, Xã Đa Phúc, Huyện Yên Thùy

Mục tiêu dự án

Đầu tư xây dựng vườn giống cây trò chỉ, cây lâm nghiệp nhằm phát triển và bảo vệ rừng, kết hợp với khai thác mang lại kinh tế cao.

Dự kiến quy mô

50 ha; Đầu tư trồng cây lâm nghiệp với quy mô lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật từ khâu giống, chăm sóc và khai thác.

Dự kiến vốn đầu tư

Theo quy mô dự án

Hình thức đầu tư

Đầu tư trong nước            FDI            Liên doanh  

6

Tên Dự án

Xây dựng nhà máy bảo quản và chế biến nông sản

 

Địa điểm đầu tư

Các xã trong huyện

Mục tiêu dự án

Xây dựng và kinh doanh nhà máy bảo quản và chế biến sản phẩm nông sản nhằm khai thác hiệu quả nguồn sản phẩm nông sản sẵn có của các địa phương trong tỉnh; góp phần tạo ổn định đầu ra cho mặt hàng nông sản tại địa phương và các địa phương khác; nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch.

Dự kiến quy mô

Xây dựng nhà máy bảo quản, các hạng mục phụ trợ phục vụ nhà máy theo quy mô dự án.

Dự kiến vốn đầu tư

Theo quy mô dự án

Hình thức đầu tư

Đầu tư trong nước         FDI        Liên doanh  

7

Tên Dự án

Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Hàng Trạm

 

Địa điểm đầu tư

Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy

Mục tiêu dự án

Xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại nhằm phục vụ nhu cầu mua bán của người dân trong vùng, gắn với khu nhà để bán hoặc cho thuê, góp phấn chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại

Dự kiến quy mô

2000m2; Xây dựng 01 trung tâm thương mại với các hạng mục như trung tâm thương mai, bãi đỗ xe, sân…

Dự kiến vốn đầu tư

Theo quy mô dự án

Hình thức đầu tư

Đầu tư trong nước        

8

Tên Dự án

Đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn (6 chợ)

 

Địa điểm đầu tư

Các xã trong huyện Yên Thủy

Mục tiêu dự án

Xây dựng và kinh doanh các chợ trên địa bàn, tạo chỗ buôn bán ổn định, hình thành môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại; tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh, giao thương buôn bán của người dân.

Dự kiến quy mô

Đầu tư cải tạo các chợ đã có với hạng mục như chợ, bãi đỗ xe, hạ tầng ….

Dự kiến vốn đầu tư

Theo quy mô dự án

Hình thức đầu tư

Đầu tư trong nước         Liên Doanh

9

Tên Dự án

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng khu vực suối nước nóng; sinh thái hang động và bảo tồn văn hóa Mường xã Ngọc Lương,

 

Địa điểm đầu tư

Xã Ngọc Lương, xã Lạc Lương huyện Yên Thủy

Mục tiêu dự án

Xây dựng và kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, gắn với việc giới thiệu và bảo tồn văn hóa Mường. Thu hút người dân tới tham quan, nghỉ dưỡng, cũng như tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc.

Dự kiến quy mô

Quy mô theo dự án

Dự kiến vốn đầu tư

Theo quy mô dự án

Hình thức đầu tư

Đầu tư trong nước        

Hỗ trợ trực tuyến