Thống kê truy cập

  • Đang online: 161
  • Lượt truy cập: 3489487

Doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài sản thế chấp không bảo đảm nhu cầu vốn vay, đề nghị có chính sách hỗ trợ khác ngoài thủ tục thế chấp

Lượt xem: 1161 | Gửi lúc: 16:32' 26/12/2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình địa chỉ tại tổ 17, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 1991, lĩnh vực kinh doanh: mua lại giống cây trồng, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật. Tổng vốn đã đầu tư 4,3 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước năm 2017: 1.574 triệu đồng, tạo việc làm cho 43 lao động.

Kiến nghị của doanh nghiệp:

“(1) Là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài sản thế chấp không bảo đảm nhu cầu vốn vay. Đề nghị có chính sách hỗ trợ khác ngoài thủ tục thế chấp.

(2) Doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút lao động có chuyên môn cao rất khó, nguyên nhân không hoàn toàn là do thu nhập thấp, đề nghị có chính sách để các doanh nghiệp thu hút, tuyển dụng lao động có chuyên môn cao.

(3) Chính sách tiền lương tối thiểu vùng và bảo hiểm xã hội bắt buộc gây khó khăn cho doanh nghiệp do liên quan đến chi phí, giá thành, lợi nhuận, thuế, phí...

- Kiến nghị được áp dụng tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội thỏa thuận theo khả năng của doanh nghiệp.

- Kiến nghị nhà nước cần có chính sách bảo hiểm xã hội với các vùng địa lý và loại hình doanh nghiệp để thu hút lao động như bảo hiểm xã hội tự nguyện có hỗ trợ của ngân sách nhà nước”.

Trả lời:

(1). Về đề nghị có chính sách hỗ trợ khác ngoài thủ tục thế chấp

Quy định tại Điều 15, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bảo đảm tiền vay như sau:

“1. Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận. Việc thỏa thuận về biện pháp bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng với khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm và pháp luật có liên quan.

2. Tổ chức tín dụng quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho vay không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay”.

Do đó, việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng do ngân hàng thương mại và Công ty thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật. Đề nghị Công ty có nhu cầu vay vốn đến trực tiếp các ngân hàng thương mại để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

(2). Đề nghị có chính sách để các doanh nghiệp thu hút, tuyển dụng lao động có chuyên môn cao

Hiện tại, do khả năng ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, chưa có chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp thu hút, tuyển dụng lao động có chuyên môn cao, do đó các doanh nghiệp cần có chính sách thu hút, đãi ngộ về tiền công, điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi… để thu hút được lao động, đáp ứng nhu cầu của Công ty.

Trường hợp Công ty gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động hoặc không thể trực tiếp tuyển dụng lao động, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi Công ty đóng trụ sở chính để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

(3). Kiến nghị liên quan đến bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Năm 2018, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của các loại hình doanh nghiệp được áp dụng theo quy định như sau:

- Là Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về HĐLĐ, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (Nghị định số 05/2015/NĐ-CP) và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH;

- Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

- Các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

- Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

Hỗ trợ trực tuyến