Điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Lượt xem: 166 | Gửi lúc: 14:45' 22/04/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư (TDĐT) của Nhà nước. Nghị định quy định rõ đối tượng, điều kiện và lãi suất cho vay.

Theo đó, đối tượng cho vay TDĐT của Nhà nước là khách hàng có dự án đầu tư thuộc Danh mục các dự án được vay vốn TDĐT của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định này. Nghị định quy định rõ trường hợp các dự án nêu trên đã được hưởng tín dụng ưu đãi từ các tổ chức tài chính Nhà nước khác thì không được vay vốn TDĐT của Nhà nước theo quy định. Nghị định quy định mức vốn cho vay TDĐT của Nhà nước tối đa đối với mỗi dự án bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động).

Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng phù hợp đặc điểm SX -KD của dự án nhưng không quá 12 năm. Riêng với các dự án đầu tư thuộc nhóm A, thời hạn cho vay vốn tối đa là 15 năm./.

Nguồn: Báo Hòa Bình