Thống kê truy cập

  • Đang online: 128
  • Lượt truy cập: 3489357

Đề nghị được thực hiện quan trắc với tần suất 02 lần/năm. Đề nghị các ngân hàng có mức lãi suất phù hợp để doanh nghiệp có thể tiếp cận.

Lượt xem: 1216 | Gửi lúc: 16:08' 26/12/2018

Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn địa chỉ tại xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2012, hiện đang sản xuất xi măng. Vốn đã đầu tư 897 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước năm 2017: 20,1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 255 lao động.

Kiến nghị của doanh nghiệp:

“(1) Theo quy định, từ năm 2018 trở đi, công ty phải làm quan trắc môi trường 04 lần/năm, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, đề nghị cho doanh nghiệp được thực hiện quan trắc với tần suất 02 lần/năm.

(2) Lãi suất cho vay tại Hòa Bình khá cao so với mặt bằng chung, ví dụ: vay bổ sung vốn lưu động ở các ngân hàng tại thành phố Hà Nội có ưu tiên cho sản xuất với mức lãi suất 7,0-7,5%/năm, nhưng tại Ngân hàng BIDV Hòa Bình hiện cho vay với lãi suất là 9,0%/năm. Đề nghị các ngân hàng có mức lãi suất phù hợp để doanh nghiệp có thể tiếp cận.

Trả lời:

 (1) Về đề nghị được thực hiện quan trắc với tần suất 02 lần/năm

Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 27/6/2008.

Căn cứ Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 01 lần/3 tháng;  thực hiện quan trắc khí thải tự động liên tục. Tuy nhiên, hiện tại Chi cục Bảo vệ môi trường chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động của Công ty. Đề nghị Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về Tài nguyên và môi trường.

(2) Đề nghị các ngân hàng có mức lãi suất phù hợp để doanh nghiệp có thể tiếp cận

Đối với nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh: Tại Khoản 1, Điều 13, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định “Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng”.

Đối với lãi suất cho vay ưu đãi: Các lĩnh vực được vay vốn ngắn hạn với lãi suất ưu đãi được quy định tại Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN bao gồm:

“Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định của Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại;

Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật Công nghệ cao”.

Hiện nay, mức lãi suất cho vay ngắn hạn VND với các đối tượng tại Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN là 6,5% (theo Quyết định số 1425/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN.

Đề nghị Công ty đến làm việc, trao đổi trực tiếp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

Hỗ trợ trực tuyến