Thống kê truy cập

  • Đang online: 227
  • Lượt truy cập: 3489643

1. Tin nội bộ


Hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2021

Lượt xem: 534 | Gửi lúc: 08:20' 22/01/2021
Chiều ngày 19/01/2021, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tổ chức Hội nghị...


Thông báo tiếp nhận công chức, viên chức về công tác tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình

Lượt xem: 102 | Gửi lúc: 08:42' 28/09/2020
Căn cứ Văn bản số 2610/SNV-TCBC&TCPCP ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình...

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định mới

Lượt xem: 104 | Gửi lúc: 08:25' 28/09/2020
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về việc đánh...Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình

Lượt xem: 129 | Gửi lúc: 10:45' 24/08/2020
Thực hiện kế hoạch số 367/KH-TTXTĐT ngày 20/8/2020 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định...

Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình

Lượt xem: 394 | Gửi lúc: 09:15' 24/08/2020
Thực hiện Công văn số 2107/SNV-CCVC ngày 19/8/2020 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Kế hoạch tuyển...


Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone

Lượt xem: 96 | Gửi lúc: 16:12' 18/08/2020
Thực hiện Công văn số 1369/UBND-KGVX ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa...Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Lượt xem: 123 | Gửi lúc: 14:05' 05/05/2020
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 259-KH/TU...


Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ

Lượt xem: 230 | Gửi lúc: 09:54' 19/08/2019
Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ: Quy định dữ liệu thông tin đầu vào...

Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ

Lượt xem: 226 | Gửi lúc: 09:15' 19/08/2019
Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ: Quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý...

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình

Lượt xem: 845 | Gửi lúc: 09:05' 19/08/2019
Thực hiện kế hoạch 165/KH-TTXTĐT ngày 14/8/2019 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định...

Thông báo bán đấu giá xe ô tô nhãn hiệu DAEWOO biển kiểm soát 28A - 0656

Lượt xem: 255 | Gửi lúc: 16:21' 14/08/2019
Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình, tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý do...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Lượt xem: 261 | Gửi lúc: 08:05' 31/07/2019
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình thông báo việc...

Hỗ trợ trực tuyến