Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp

Doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến nghiên cứu tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình sẽ hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư; thay mặt nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.