Hội thảo,tập huấn,bồi dưỡng nghiệp vụ

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức Nhà nước và doanh nghiệp năm 2017 của Bộ Công thương, Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Đầu tư và Thương mại thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại - Bộ Công thương tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ công chức, viên chức Nhà nước và cán bộ quản lý doanh nghiệp các hiệp hội ngành hàng,...