Hỏi đáp

Ông Nguyễn Văn A (tỉnh Thanh Hóa) hỏi: Khái niệm dự toán gói thầu xây dựng được hiểu cụ thể như thế nào? Trường hợp nào phải lập dự toán gói thầu xây dựng và công việc này có bắt buộc không?

Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo tổng hợp TT (TP Hà Nội) đề nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, xóa bỏ quy định doanh nghiệp phải nộp Mẫu 06/GTGT hoặc gia hạn nộp mẫu này cho doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Thủ tục lập dự án đầu tư, thiết kế, dự toán; quy trình đầu tư công, thẩm tra, thẩm định, cấp phép xây dựng,... các công trình vốn ngân sách là cần thiết, nhưng với các dự án vốn ngoài ngân sách thì thủ tục này còn nhiêu khê

Một doanh nghiệp tư nhân ở Cần Thơ hỏi, chi phí lãi vay mà cá nhân là chủ doanh nghiệp vay sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp đã trả cho tổ chức tín dụng có được xem là chi phí hợp lý và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Thẩm quyền cấp phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên 7 tầng thuộc cấp nào? Nếu cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở riêng lẻ trên 7 tầng thì có trái với quy định của Luật Xây dựng không?

Ông N, công tác tại Phòng Quản lý đô thị, quận Hải An, TP. Hải Phòng đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng cho dự án đầu tư của doanh nghiệp

Bà Nông Thanh C (tỉnh Bắc Kạn) đề nghị cơ quan chức năng làm rõ một số nội dung liên quan đến việc xác định chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư và hạn mức đầu tư công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Do công ty gặp rất nhiều khó khăn, không đủ tiềm lực tài chính để nộp hết số tiền còn nợ, đang tìm hướng khắc phục khó khăn để nộp hết số nợ BHXH, BHYT, BHTN nhằm giải quyết chế độ cho người lao động. Bà N hỏi, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty có phải nộp tiền lãi phát sinh không?

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ DN và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của DN thì vẫn được xem là hợp pháp, được sử dụng để kê khai, khấu trừ thuế?

Trong thời gian xây dựng đầu tư chưa có doanh thu thì chi phí phân bổ tiền thuê đất hàng năm này có được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?