Thống kê truy cập

  • Đang online: 159
  • Lượt truy cập: 3489481
1. Dịch vụ tư vấn

Tư vấn lập hồ sơ về đầu tư

Lượt xem: 622 | Gửi lúc: 17:29' 12/09/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Tư vấn lập hồ sơ về xây dựng

Lượt xem: 455 | Gửi lúc: 16:14' 12/09/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Tư vấn lập hồ sơ về đất đai

Lượt xem: 449 | Gửi lúc: 15:08' 12/09/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Xem tất cả
2. Hội thảo,tập huấn,bồi dưỡng nghiệp vụ

Mời tham gia khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp tại tỉnh Hòa Bình năm 2020”

Lượt xem: 540 | Gửi lúc: 15:17' 26/08/2020
Thực hiện Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương...

Tài liệu tập huấn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử tỉnh Hòa Bình

Lượt xem: 1351 | Gửi lúc: 14:02' 28/11/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2017

Lượt xem: 446 | Gửi lúc: 15:45' 12/09/2017
Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức Nhà nước và doanh nghiệp năm 2017 của Bộ...

Xem tất cả
3. Hồ sơ doanh nghiệp

Danh sách doanh nghiệp FDI

Lượt xem: 2103 | Gửi lúc: 08:40' 12/09/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Xem tất cả
4. Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp

Lượt xem: 487 | Gửi lúc: 15:31' 12/09/2017
Doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến nghiên cứu tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Xúc tiến...

Xem tất cả
5. Hỏi đáp

Doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài sản thế chấp không bảo đảm nhu cầu vốn vay, đề nghị có chính sách hỗ trợ khác ngoài thủ tục thế chấp

Lượt xem: 1161 | Gửi lúc: 16:32' 26/12/2018
Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình địa chỉ tại tổ 17, phường Đồng Tiến,...

Đề nghị được giải thích về việc doanh nghiệp rủi ro cao về thuế không được sử dụng hóa đơn tự in?

Lượt xem: 1413 | Gửi lúc: 16:19' 26/12/2018
Công ty TNHH Thành Minh Đạt địa chỉ tại khu 4, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình....

Đề nghị được thực hiện quan trắc với tần suất 02 lần/năm. Đề nghị các ngân hàng có mức lãi suất phù hợp để doanh nghiệp có thể tiếp cận.

Lượt xem: 1217 | Gửi lúc: 16:08' 26/12/2018
Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn địa chỉ tại xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Doanh...

Xem tất cả
Hỗ trợ trực tuyến