aaaaa

Thống kê truy cập

  • Đang online: 154
  • Lượt truy cập: 1382764
1. Dịch vụ tư vấn

Tư vấn lập hồ sơ về đầu tư

Lượt xem: 200 | Gửi lúc: 17:29' 12/09/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Tư vấn lập hồ sơ về xây dựng

Lượt xem: 118 | Gửi lúc: 16:14' 12/09/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Tư vấn lập hồ sơ về đất đai

Lượt xem: 116 | Gửi lúc: 15:08' 12/09/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Xem tất cả
2. Hội thảo,tập huấn,bồi dưỡng nghiệp vụ

Tài liệu tập huấn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử tỉnh Hòa Bình

Lượt xem: 204 | Gửi lúc: 14:02' 28/11/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2017

Lượt xem: 146 | Gửi lúc: 15:45' 12/09/2017
Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức Nhà nước và doanh nghiệp năm 2017 của Bộ...

Xem tất cả
3. Hồ sơ doanh nghiệp

Danh sách doanh nghiệp FDI

Lượt xem: 374 | Gửi lúc: 08:40' 12/09/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Xem tất cả
4. Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp

Lượt xem: 149 | Gửi lúc: 15:31' 12/09/2017
Doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến nghiên cứu tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Xúc tiến...

Xem tất cả
5. Hỏi đáp

1. Có bắt buộc lập dự toán gói thầu xây dựng?

Lượt xem: 333 | Gửi lúc: 09:21' 14/09/2017
Ông Nguyễn Văn A (tỉnh Thanh Hóa) hỏi: Khái niệm dự toán gói thầu xây dựng được hiểu cụ thể như thế nào?...

2. Kiến nghị về nộp mẫu 06/GTGT: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm thủ tục

Lượt xem: 339 | Gửi lúc: 08:42' 14/09/2017
Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo tổng hợp TT (TP Hà Nội) đề nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, xóa bỏ quy định...

3. Đã phân cấp thẩm định dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách

Lượt xem: 251 | Gửi lúc: 16:35' 13/09/2017
Thủ tục lập dự án đầu tư, thiết kế, dự toán; quy trình đầu tư công, thẩm tra, thẩm định, cấp phép xây...

Xem tất cả
Hỗ trợ trực tuyến