Văn bản mới

STT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng văn bản
1 Ban hành Danh mục lĩnh vực đầu tư và cho vay thuộc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025 File đính kèm: Quyết định số 472/QĐ-UBND 05/03/2021 Còn hiệu lực
2 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP File đính kèm: Nghị định số 106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Còn hiệu lực
3 Quyết định số 2074/QĐ-UBND File đính kèm: Quyết định số 2074/QĐ-UBND 03/09/2020 Còn hiệu lực
4 Thông báo số 369/TB-TTXTĐT ngày 21/8/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP File đính kèm: TB-tuyen-dung-HD68-nam2020.signed.pdf 21/08/2020 Còn hiệu lực
5 Kế hoạch số 367/KH-TTXTĐT ngày 20/8/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP File đính kèm: KH-tuyen-dung-HD68-nam2020.signed.pdf 20/08/2020 Còn hiệu lực
6 Quyết định ban hành Định mức hỗ trợ đối với từng loại khối lượng, hạng mục, công trình thuộc dự án của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình File đính kèm: Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND 30/06/2020 Còn hiệu lực
7 Kế hoạch số 38/KH-TTXTĐT ngày 13/02/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình về chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 File đính kèm: KH-38-TTXTDT-chuyendoicongtac2020.signed.pdf 13/02/2020 Còn hiệu lực
8 Kế hoạch số 35/KH-TTXTĐT ngày 07/02/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 File đính kèm: KH-35-TTXTDT-PCTN2020.signed.pdf 07/02/2020 Còn hiệu lực
9 Quyết định số 07/QĐ-TTXTĐT ngày 17/01/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 File đính kèm: QD-07-TTXTDT-QuycheChitieunoibo2020.signed.pdf 17/01/2020 Còn hiệu lực
10 Quyết định số 01/QĐ-TTXTĐT ngày 03/01/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 File đính kèm: QD-01-TTXTDT-congkhaidutoan2020.signed.pdf 03/01/2020 Còn hiệu lực
11 Quyết định số 03/QĐ-TTXTĐT ngày 03/01/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 File đính kèm: QD-03-TTXTDT-giaodutoan2020.signed.pdf 03/01/2020 Còn hiệu lực
12 Quyết định số 118/QĐ-TTXTĐT ngày 27/12/2019 về việc Thành lập Tổ công tác tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình File đính kèm: Quyết định số 118/QĐ-TTXTĐT 27/12/2019 Còn hiệu lực
13 Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp File đính kèm: 47-2019-TT-BTC-le-phi-dang-ky-DN.pdf 05/08/2019 Hết hiệu lực
14 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình Lần thứ 1 - năm 2019 File đính kèm: So VH_Ke hoach thi Video clip.pdf 24/05/2019 Còn hiệu lực
15 Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ File đính kèm: Thông tư số 03/2019/TT-BNV 14/05/2019 Còn hiệu lực
16 Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019 File đính kèm: So VH_KH thi Anh dep ho HB 2019.pdf 07/05/2019 Còn hiệu lực
17 Quyết định số 11/QĐ-TTXTĐT ngày 20/02/2019 của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 File đính kèm: 11_QD-TTXTDT_20-02-2019.pdf 20/02/2019 Còn hiệu lực
18 Quyết định số 10/QĐ-TTXTĐT ngày 25/01/2019 của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 File đính kèm: 10_QD-TTXTDT_25-01-2019.pdf 25/01/2019 Còn hiệu lực
19 Quyết định số 03/QĐ-TTXTĐT ngày 08/01/2019 của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 File đính kèm: 03_QD-TTXTDT_08-01-2019.pdf 08/01/2019 Còn hiệu lực
20 Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 File đính kèm: 01_QD-UBND_02-01-2019.pdf 02/01/2019 Còn hiệu lực
Hỗ trợ trực tuyến