Thống kê truy cập

  • Đang online: 161
  • Lượt truy cập: 3489491
1. Tỉnh Hòa Bình

Giới thiệu về tỉnh Hòa Bình

Lượt xem: 18030 | Gửi lúc: 09:20' 23/05/2017
Hòa Bình là tỉnh miền núi tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, có diện...

Hòa Bình- điểm đến mới của các nhà đầu tư

Lượt xem: 1394 | Gửi lúc: 10:16' 25/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Xem tất cả
2. Các Huyện, Thành Phố
- TP Hòa Bình

TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

Lượt xem: 1131 | Gửi lúc: 11:10' 25/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
- Huyện Lương Sơn

TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH HUYỆN LƯƠNG SƠN

Lượt xem: 829 | Gửi lúc: 13:47' 25/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
- Huyện Lạc Thủy

TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH HUYỆN LẠC THỦY

Lượt xem: 1431 | Gửi lúc: 13:44' 25/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
- Huyện Kỳ sơn

TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH HUYỆN KỲ SƠN

Lượt xem: 797 | Gửi lúc: 13:38' 25/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
- Huyện Yên Thủy

TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH HUYỆN YÊN THỦY

Lượt xem: 1020 | Gửi lúc: 13:50' 25/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
- Huyện Lạc Sơn

TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH HUYỆN LẠC SƠN

Lượt xem: 913 | Gửi lúc: 13:42' 25/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
- Huyện Tân Lạc

TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH HUYỆN TÂN LẠC

Lượt xem: 1341 | Gửi lúc: 11:21' 25/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
- Huyện Mai Châu

TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH HUYỆN MAI CHÂU

Lượt xem: 823 | Gửi lúc: 13:48' 25/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
- Huyện đà bắc

TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH HUYỆN ĐÀ BẮC

Lượt xem: 981 | Gửi lúc: 11:14' 25/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
- Huyện Kim Bôi

TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH HUYỆN KIM BÔI

Lượt xem: 1390 | Gửi lúc: 13:36' 25/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
- Huyện Cao Phong

TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH HUYỆN CAO PHONG

Lượt xem: 537 | Gửi lúc: 11:19' 25/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
3. Trung Tâm
- Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Lượt xem: 970 | Gửi lúc: 09:11' 18/01/2016
Cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch
Xem tất cả
- danh sách cán bộ

Danh sách cán bộ Trung tâm

Lượt xem: 353 | Gửi lúc: 16:22' 02/03/2021
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
- chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

Lượt xem: 1168 | Gửi lúc: 15:34' 05/04/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
Hỗ trợ trực tuyến