Thống kê truy cập

  • Đang online: 106
  • Lượt truy cập: 3489307
1. Hướng dẫn đầu tư
- Các quy định về thuế

Hệ thống văn bản về thuế mới nhất năm 2017

Lượt xem: 467 | Gửi lúc: 07:56' 23/06/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
- thủ tục đầu tư

Thủ tục đầu tư tại Việt Nam

Lượt xem: 2433 | Gửi lúc: 10:35' 24/06/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Thủ tục đất đai

Lượt xem: 1384 | Gửi lúc: 10:14' 24/06/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Thủ tục xây dựng

Lượt xem: 1718 | Gửi lúc: 09:25' 24/06/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
- Các quy định về lao động

Các quy định về lao động

Lượt xem: 460 | Gửi lúc: 08:16' 24/06/2017
Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ...
Xem tất cả
- chi phí đầu tư

Chi phí đầu tư

Lượt xem: 622 | Gửi lúc: 08:21' 24/06/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
- địa chỉ hữu ích

Địa chỉ hữu ích

Lượt xem: 1153 | Gửi lúc: 08:26' 24/06/2017
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.
Xem tất cả
2. Dự án kêu gọi đầu tư

Phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lượt xem: 3609 | Gửi lúc: 08:24' 14/06/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Dự án thu hút đầu tư huyện Yên Thủy

Lượt xem: 3030 | Gửi lúc: 08:28' 14/03/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Dự án thu hút đầu tư thành phố Hòa Bình

Lượt xem: 2590 | Gửi lúc: 08:28' 14/03/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Xem tất cả
3. Giá đất ,các khu,cụm CN

THÔNG TIN VỀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Lượt xem: 921 | Gửi lúc: 09:36' 26/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Xem tất cả
4. Chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Lượt xem: 2615 | Gửi lúc: 09:39' 26/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Xem tất cả
5. Tiềm năng đầu tư của tỉnh

TIỀM NĂNG VÀ LỢI THẾ TỈNH HÒA BÌNH

Lượt xem: 2282 | Gửi lúc: 13:56' 25/05/2016
Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công.

Xem tất cả
Hỗ trợ trực tuyến