Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung một số loại thuế

Lượt xem: 85 | Gửi lúc: 11:09' 24/08/2017

Chiều ngày 15/8 tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề giới thiệu Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế tài nguyên.

Hình ảnh tại buổi họp báo (Ảnh:M.P)

Tại buổi họp báo, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Phạm Đình Thi cho biết, trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động, thực tiễn đã phát sinh một số vấn đề đòi hỏi cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế tài nguyên nhằm tiếp tục xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Theo đó, đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng, đơn vị soạn thảo tập trung sửa đổi 7 nội dung, bao gồm 4 nội dung sửa đổi nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như: Chuyển phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ từ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng sang đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng; bổ sung quy định doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết sau 12 tháng hoặc 4 quý thì được hoàn thuế giá trị gia tăng; quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần từ mức dưới 20 triệu đồng xuống mức dưới 10 triệu đồng.

Cùng với đó, có 3 nội dung sửa đổi nhằm bảo đảm tỷ trọng hợp lý giữa thuế gián thu và thuế trực thu theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương giải pháp  cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Trong đó: giảm nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế; nâng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng  từ mức 10% lên mức 12%. Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, tập trung sửa đổi 04 nội dung. Trong đó, 1 nội dung sửa đổi nhằm mở rộng cơ sở thu, phù hợp với thông lệ quốc tế, cụ thể là bổ sung nước ngọt vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế suất 10% áp dụng từ năm 2019. Đồng thời có 2 nội dung sửa đổi nhằm thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế và góp phần định hướng tiêu dùng liên quan đến việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá ngoài mức thuế suất tương đối 70% hiện nay tăng lên 75% vào năm 2019, đề nghị bổ sung thêm mức tuyệt đối 1.000 đồng/bao thuốc lá 20 điếu và 1.500 đồng/một điếu xì gà áp dụng từ ngày 01/01/2020; xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 60% mức thuế suất xe con cùng dung tích xi lanh. 01 nội dung sửa đổi về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhằm thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô (giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất bán ra trừ đi giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước).

Trong khi đó, với Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, tập trung sửa đổi 8 nội dung, bao gồm 1 nội dung về giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để đáp ứng và tương thích với Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được Quốc hội ban hành. Cụ thể doanh nghiệp siêu nhỏ (là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới ba tỷ đồng) được áp dụng thuế suất 15%; doanh nghiệp nhỏ và vừa (là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người; đồng thời đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu năm từ ba tỷ đồng đến 50 tỷ đồng) được áp dụng thuế suất 17%. Bên cạnh đó, 3 nội dung sửa đổi nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; 3 nội dung sửa đổi nhằm thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế; 1 nội dung sửa đổi về ưu đãi thuế theo Nghị quyết số 07-NQ/TW (ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương giải pháp  cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững), Nghị quyết số 25/2016/QH14 (ngày 9/1/2016 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020) và phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng hẹp về lĩnh vực, tiếp tục khuyến khích đầu tư vào các ngành sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, các ngành công nghiệp hỗ trợ, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, dịch vụ chất lượng cao, lĩnh vực xã hội hóa, hoạt động tài chính vi mô của tổ chức tài chính vi mô hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Tại nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân, tập trung sửa đổi 08 nội dung. Trong đó, 3 nội dung sửa đổi nhằm tháo gỡ khó khăn cho cá nhân; 1 nội dung sửa đổi nhằm mở rộng cơ sở thu; 02 nội dung sửa đổi để cải cách thủ tục hành chính; 2 nội dung sửa đổi nhằm thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế. Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tài nguyên, Bộ Tài chính tập trung sửa đổi 4 nội dung. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tài nguyên để thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan (pháp luật về khoáng sản, pháp luật về điện lực, pháp luật về hải quan) và đảm bảo tính thống nhất của các quy định tại Luật, như: Sửa đổi, bổ sung quy định về người nộp thuế tài nguyên trong trường hợp khai thác nhỏ, lẻ để phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản, phù hợp với thực tế; Sửa đổi, bổ sung quy định về sản lượng tài nguyên tính thuế đối với nước thiên nhiên (trừ nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện) để đảm bảo tính đồng bộ của các quy định trong Luật; Sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện và giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khai thác xuất khẩu để phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan (pháp luật về điện lực, pháp luật về hải quan). Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo đúng bản chất của từng sắc thuế, đảm bảo tính nhất quán, rõ ràng, minh bạch, đơn giản, giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, theo đó tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề bất cập so với thực tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đặc biệt, đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng phát triển; phù hợp với các cam kết quốc tế, với cam kết tại các thỏa thuận và Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia hoặc đang trong quá trình đàm phán để ký kết, tham gia, qua đó góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và tăng việc làm cho người lao động, chống thất thu ngân sách nhà nước, chống gian lận thương mại, chuyển giá.../.

Nguồn: www.dangcongsan.vn