Thống kê truy cập

  • Đang online: 197
  • Lượt truy cập: 3489563

1. Có bắt buộc lập dự toán gói thầu xây dựng?

Lượt xem: 1698 | Gửi lúc: 09:21' 14/09/2017

Ông Nguyễn Văn A (tỉnh Thanh Hóa) hỏi: Khái niệm dự toán gói thầu xây dựng được hiểu cụ thể như thế nào? Trường hợp nào phải lập dự toán gói thầu xây dựng và công việc này có bắt buộc không?

CÓ BẮT BUỘC LẬP DỰ TOÁN GÓI THẦU XÂY DỰNG?

 

Ông Nguyễn Văn A (tỉnh Thanh Hóa) hỏi: Khái niệm dự toán gói thầu xây dựng được hiểu cụ thể như thế nào? Trường hợp nào phải lập dự toán gói thầu xây dựng và công việc này có bắt buộc không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khái niệm và nội dung của dự toán gói thầu xây dựng được quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Dự toán gói thầu xây dựng được lập trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng. Khi lựa chọn nhà thầu xây dựng thì phải lập dự toán gói thầu xây dựng./.

Nguồn: Chinhphu.vn

Hỗ trợ trực tuyến