Thống kê truy cập

  • Đang online: 53
  • Lượt truy cập: 3559471
Quảng cáo ở giữa trang chủ vị trí 1

Tin tức sự kiện

Quảng cáo ở giữa trang chủ vị trí 2
Quảng cáo cột phải trang chủ vị trí 1
Thông báo số 369/TB-TTXTĐT ngày 21/8/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP Kế hoạch số 367/KH-TTXTĐT ngày 20/8/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Quyết định ban hành Định mức hỗ trợ đối với từng loại khối lượng, hạng mục, công trình thuộc dự án của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Kế hoạch số 38/KH-TTXTĐT ngày 13/02/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình về chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 Luật phòng, chống tham nhũng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Thông tư 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản Iý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch... Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch tỉnh Hòa Bình Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016 Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Đề án Khuyến nông trọng điểm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 -2020 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế Phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Thông tư số 128/2016/TT-BTC ngày 09/8/2016 của Bộ Tài chính quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường
Quảng cáo cột phải trang chủ vị trí 2 Quảng cáo cột phải trang chủ vị trí 6 Quảng cáo cột phải trang chủ vị trí 7
Hỗ trợ trực tuyến